Opplæringskontoras
samarbeidsutval

bygg- og anleggsteknikk elektrofag anlegg- og bergfag hotell- og matfag transport- og terminalfag kontor- og administrasjonsfag fiskeri- og havbruksfag prosess og mekanisk industri bilfag helse- og oppvekstfag dataelektronikarfaget